Bartosz Szpera

KANCELARIA ZOSTAŁA ZAŁOŻONA W 2013R., PRZEZ RADCĘ PRAWNEGO BARTOSZA SZPERĘ, W ZWIĄZKU Z ROSNĄCYM ZAPOTRZEBOWANIEM NA PROFESJONALNĄ POMOC PRAWNĄ.

OFERTA KANCELARII SKIEROWANA JEST ZARÓWNO DO OSÓB FIZYCZNYCH JAK I DO PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH.

 

Obsługa prawna osób fizycznych, obejmuje głównie sprawy z zakresu prawa cywilnego,  rodzinnego, spadkowego i prawa pracy. Spora część prowadzonych przez kancelarię postępowań dotyczy kwestii sądowego dochodzenia odszkodowań od ubezpieczycieli, szczególnie w związku ze szkodą powstałą w wyniku zdarzenia drogowego. W sprawach tego typu kancelaria ściśle współpracuje z certyfikowanym rzeczoznawcą P.Z.M. z dziedziny techniki samochodowej i ruchu drogowego, co daje gwarancję szybkości postępowania i profesjonalizmu.    Obsługa prawna przedsiębiorców skupia się głównie wokół spraw gospodarczych i obejmuje prawo spółek handlowych, prawo pracy, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo budowlane , prawo zamówień publicznych oraz prawo spółdzielcze. Znaczna część prowadzonych przez kancelarię postępowań dotyczy sądowego dochodzenia należności pieniężnych od kontrahentów łącznie z ich egzekucją. Kancelaria prowadzi obecnie stałą obsługę prawną przedsiębiorców z branży budowlanej oraz handlowo-usługowej.  

 

Wszyscy klienci kancelarii traktowani są indywidualnie i z należytą uwagą, a ich sprawy analizowane są dogłębnie i z dużym zaangażowaniem. Każda sprawa stanowi odrębne wyzwanie, dające motywację do pracy i poszukiwania jak najlepszych rozwiązań prawnych. Satysfakcja i zadowolenie klientów kancelarii stanowi priorytet jej działania.